Sunday, August 28, 2016


ใครแพ็คกล่องเยอะๆ ลองวิธีนี้ดูนะครับ เร็วขึ้นเยอะเลยไม่รู้จะเรียกอะไร ทำมาแก้ปัญหาที่จะต้องกรีดกล่อง เพื่อพับความสูงของกล่องลง 
// ช่วยลดเวลาในการแพ็คของได้ ในกรณีที่กล่องใหญ่กว่าพัสดุที่จะใส่

Wednesday, August 17, 2016

ไฟฉุกเฉิน มือสอง
ไฟฉุกเฉินมือสอง 300 บาท

#ไฟฉุกเฉินมือสอง ตรวจเช็คสภาพพร้อมใช้ 300-500บาท
ตรวจเช็คแผงวงจร ทดสอบจริงทุกเครื่องก่อนส่ง

ยินดีส่งทั่วประเทศ

สอบถามได้ที่
line id denstudio2004
tel: 085-2397620
ช่างเป๋เมกเกอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.taradenergy.com/index.php?topic=230.html

Contact us

Name

Email *

Message *